OHAL literatürü bizlere hukukun askıya alınmasını, yöntemlerini, kime karşı nasıl durumlarda ilan edildiğini, kısacası rasyonalitesini anlatır. Ancak içinden geçtiğimiz bu süreçte hukukun değil onun dayandığı mantığın askıya alındığını görüyoruz. Devlet ve toplumun dinamiklerini düzenleyen modern aklın bozulduğu bu çağda İnsan hakları ve hukukun LGBTİ+’lar için ne ifade ettiğini yeniden tartışmaya açmak istiyoruz. Mücadele için anlamlı bulduğumuz her kavramın günbegün tarumar edilişine tanıklık ederken yeni insan hakları ihlali tipolojisini birlikte kavramaya çalışacağımız bu atölyede adalet arayışımızda hukuk dışı araçların potansiyellerine bakmak istiyoruz.

Kolaylaştırıcı:  Umut Güven / Kaos GL

Paylaş: