Atölye: LGBTİ+’ların Barış Politikası

“Umutları yeşertiyoruz,

Barışı konuşuyoruz.”

KeSKeSoR Amed LGBTİ+ Oluşumu olarak LGBTİ+’ların kendileriyle, birbirleriyle ve toplumla ilişkisinde kalıcı bir barışı tesis etmenin öneminden hareketle barışa dair bir perspektif ortaya koymayı hedeflediğimiz bu atölyede sırasıyla;

Barış denince ne anladığımız, LGBTİ+ politikaları bağlamında barış kavramının ne anlama geldiği, çatışmaların bizde yarattığı etkiler ve barış ihtiyacı ile koşullar ve potansiyellerimiz ışığında barış için neler yapabileceğimizi konuşmayı planlıyoruz.

Atölye Programına facebook etkinlik metninden erişilebilir.

Atölye Yürütücüleri: Atalay Göçer, Loren Elva / KeSKeSoR Amed LGBTİ+ Oluşumu

19:00 – 19:30: Tanışma (ve motivasyon)

19:30 – 20:15: Barış algımız

20:15 – 20:30: Ara

20:30 – 20:50: Sunum: Remzi Altunpolat

                      Barış Politikaları ve LGBTİ+’lar

20:50 – 21:30: Politika önerisi oluşturma

Paylaş: