“Bir hakiki vaka vardır:  Beyaz erkekler kendilerini siyah erkeklerden üstün (efdal) görürler. Ama bir hakiki vaka daha vardır: Siyah erkekler ise beyaz erkeklere, ne pahasına olursa olsun, fikirlerinin zenginliğini, akıllarının, zekalarının eşit değerde olduğunu kanıtlamak isterler. Kendimizi bu zor durumdan nasıl kurtarırız?”

Frantz Fanon, Siyah Deri Beyaz Maskeler (1952)

Bu etkinlikte 90’lı yıllarda yayımlanmış olan DrStress programının trans kadınlarla ilgili bölümü izlenecek. Bu izleme eylemi, aktif bir izleme şeklinde, programın belirli yerleri durdurulup analizler edilerek yapılacak. Bu sebeple katılımcılara, etkinlik öncesi aşağıda Youtube linkini verdiğimiz programı izlemelerini tavsiye ediyoruz.

Etkinlikte, dünle bugün arasındaki demokrasi, sivil toplum, medya ve “ötekilik” meselesi; söylem, alımlama ve anlama üzerinden konuşulacak. Ne söyletiyorlar? Aslında ne söylüyorlar? Ne anlıyoruz? Neyi anlamıyoruz? “Milyonların önüne, toplumun huzuruna” çıkan trans kadınlar; ahlaklarının, sağlıklarının, normalliklerinin diğerleriyle eşit değerde olduğunu ispat etmek için her ne pahasına olursa olsun (LGBTİ+ fobi pahasına dahi olsa) kurtulmamız gereken zor bir durum mu üretmekteler? Gaflet mi var? Kendilerini, “kendinden üstün olana” yalnızca basit/fobik bir ispat peşindeler mi(ydi) yoksa aksine okunması zor, hiç de ispat peşinde olmayan, değişik bir reddediş ve direniş biçimiyle/ahlakıyla mı karşı karşıyayız? Veya her ikisi de mi?

Program linki: https://www.youtube.com/watch?v=oDtVKIyJtNU (Etkinlik öncesi izlemeniz tavsiye edilir.)

 

Moderatör: Beren Azizi

Paylaş: