Bu panel; başlangıç/ortaya çıkış dinamikleri, yol alış şekli, güncel durumu ve kendine has yapısı itibari ile feminist teorinin, buna bağlı olarak feminist politikanın transfobisini, transfobiye meydan verişini (tercih ederek-etmeyerek), her ayrı feminizmde bir yerinden yeniden transfobinin tekrar edişini deşifre etmek için yapılıyor. Transfobiden kasıt ise bireylerin nefret söylemleri kapsamındaki veya içselleşmiş transfobisinden ziyade, teori ve politika yapma biçimi olarak feminizmin ideolojik boyutundaki transfobidir. İdeolojik boyutu ile transfobi, feminist teorinin ve politikanın aslında yapısal sorunu olarak düşünülmüştür. Kastedilen transfobi, bir ayıp/suç/fobi olmasından öte “kadınlara kurtuluş” vadeden en geçerli teorinin nasıl aslında yapısından kaynaklı çelişik olduğuna bir güzellemedir.

Feminizme getirilen transfobi eleştirisi “kötü feminizme” bir çoğaltıcı olan, katkı sunan, ilave sağlayan “yeni” ve “yerinde” bir “kız kardeş” müdahalesi değildir. Feminizme getirilen transfobi eleştirisi tam aksine, kategorilerin analizidir, yani kesinlikle başkalaştırıcı, hatta bambaşkalaştırıcı metod politikasıdır. Belki de feminizmi tamamen yıkıp tamamen yeni baştan yapmak/yapmamak için süren bir mücadeledir de!

Konuşmacılar:

İris, Üzüm

Moderatör: Beren Azizi

Paylaş: