Hapishanelerde işçi mahpusların yaşadığı sorunları, LGBTİ+ mahpusların tahliye öncesi yaşadıkları hak ihlallerini, tahliye sonrasında yaşadıkları istihdam alanındaki ayrımcılıkları ve barınma sorunlarını konuşacağımız bu toplantıda emek ve mahpus hakları eksenini Kadınlarla Dayanışma Vakfı ve  Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği güncel durumu aktarırken, Tekirdağ hapishanesindeyken mektuplaşıp dayanıştığımız ve artık aramızda olan Diren hapishane ve tahliye sonrası sürecini ve bu süreçte  yaşadığı sorunları bizlerle paylaşacak..

Konuşmacılar:
CİSST: İdil Aydınoğlu
KADAV: Derya Özata

Moderatör: Beyza Bilal (KADAV)
Paylaş: