Türkiye’de yaşayan LGBTİ+ sığınmacı, mülteci ve göçmenler; aynı anda birçok farklı alanda sorun ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Barınma, sağlık, eğitim, istihdam gibi alanların hepsinde aynı anda sorun yaşayan LGBTİ+ sığınmacı, mülteci gibi göçmenlerin nelerle karşılaştığını alanda çalışan uzmanlardan dinledikten sonra; LGBTİ+ mültecilerin bu sorunlarla baş ederken başvurabilecekleri hukuki süreçlerin neler olduğunu ve ulusal ve uluslararası mevzuatlardaki eksikliklerin uygulamada ne gibi sorunlara yol açtığını konuşacağız. Bu oturumda son olarak, göçmen LGBTİ+’ların örgütlenme pratiklerine ve bu alanda örgütlenmenin önemine dair konuşacağız.

Konuşmacılar:

Efruz Kaya / Göçmen Dayanışma Derneği

Müzeyyen Araç / Hevi LGBTİ Derneği

Hevin Karakhalil / KADAV

Etkinlikte Türkçe-Arapça simültane çeviri olacaktır.

Hevin Karakhalil, KADAV

Türkiye’de yaşayan göçmen LGBTİ+’ların örgütlenme pratiklerinde sahada karşılaştığımız güçlükleri, mücadeleleri ve  örgütlenmenin önemini konuşmak için bir arada olalım. Örgütlenmeye dair neler yapılabilir birlikte tartışalım.

Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği katkısıyla gerçekleşmektedir.

Paylaş: