“Özel hukuk kuralları açısından LGBTİQ+ ayrımcılığı nedir? Mirasçı olma ve miras bırakma hakları kanunlarımızda önemli haklardan sayılıyorken LGBTİQ+ olmak bir ayrımcılık yaratıyor mu? Bir ayrımcılık söz konusuysa mevcut yasalarla bunu aşmanın yolları var mı yahut bir yol yaratılabilir mi? Ailesi tarafından ayrımcılığa maruz bırakılan bir kişi, kendinden sonra geride bırakacağı mal varlığında dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir mi? Bu süreçte vasiyetname ve mirasçılıktan çıkarma hükümleri ne şekilde kullanılabilir? Hayatının son dönemindeki bir kişi, ailesi tarafından kendisine yaşatılan ve uzlaşmayla sonuçlanmayan ayrımcı süreci, mevcut yasa hükümleri çerçevesinde ne şekilde aşabilir, ne yapmalıdır? Ölüme bağlı tasarruflar ve LGBTİQ+ ayrımcılığı açısından hukuk bize ne sağlar?” sorularına cevap bulacağımız ve kafamızdaki soruları da sorabileceğimiz etkinliğe herkesi bekliyoruz.

Konuşmacı: Av. Türker Vatansever

Moderasyon: Av. Hatice Demir (SPoD LGBTİ+)

Paylaş: