Akademik bilginin ikili cinsiyet sisteminin içine hapsolmuş tektipleştirici sınırlayıcı dünyası feminist, queer ve post-kolonyal çalışmalarının da katkılarıyla çoktandır sorgulanmakta. Bu etkinlikte, toplumsal cinsiyet ve queer çalışmalarının açtığı metodolojik ve kuramsal temeli kendi tezlerinde ve çalışmalarında kullanmaya çalışan, sahanın içinden arkadaşlarımızın mekanın üretimine kuir katkılarını/kuir mekan üretimlerine katkılarını ve hegemonik olanla kurulan ilişkileri dinleyeceğiz.

Ece Yoltay – İktidarı Alt-Üst Etmenin Stratejisi Olarak Mekanın Kuir Üretimi/Kuir Mekan Üretimi

Yönetim ya da otorite karşıtı mekansal bir üretim mümkün müdür? İktidar ilişkilerinin öznel ve toplumsal hayatın her alanına sirayet ettiği düşünülürse, böyle bir olasılığın yönetim/iktidar dışı/karşıtı oluşumlarda vuku bulma derecesi nedir ya da böylesi bir oluşum, iktidar ilişkilerinden ne kadar yalıtılmıştır? Bu sorgulama, ‘ötekilik’ üzerine kurulu özne oluşumunun ve onun sosyo-mekansal pratiklerinin analizi üzerinden cevaplanmaya çalışılır.

Peki ötekiliğin sosyo-mekansal oluşumu ya da sosyal mekanın ötekiliği ile iktidar mekanlarına karşı bir “alternatif” yaratılır mı?

Ezgi Yılmaz – Bir Kuir Mekan Olarak Maçka Demokrasi Parkı

Bu çalışma İstanbul’daki kamusal alanlardaki queer’liklere işaret ederek, queer’leri güçlendirme amacıyla yapılmıştır. Maçka Demokrasi Parkı’nın kullanıcılarının/üreticilerinin performansları ile mekânın toplumsal üretimi ve mekânın coğrafyası kişisel gözlemler doğrultusunda queer teori ile birlikte okunmaktadır. Parkın normatif olmayan birçok eyleme sahiplik yapması; kamusal-özel ikiliğini yıkması; cinselliğin mekânı oluşu ve LGBTİ+’lar tarafından sıklıkla kullanılması, Maçka Demokrasi Parkı’nı queer yapan temel argümanlar olduğu iddia edilebilir. Maçka Demokrasi Parkı, ‘sapkın’lıklara alan açan, karşılaşmaların ve ittifakların mekânı, direnişin mekânı, sınır aşımının ve dinamizmin mekânı olarak queer bir mekândır.

Tuna ÖğütÖtekiliği Aşmak: Mekansal Bir Tartışma

Bedenlerden ve icra edilen eylemlerden ayrık, bağımsız ve kendi kendine var olan bir özcü mimarlık anlayışı çeşitli sorunlar barındırır. Kuir mekan veya kuir bir mimarlıktan bahsedildiğinde aşina olunan mekanlar arasında gey barlar, sinemalar, çark mekanları, ve muhtelif iç mekanlar, bunlara ek olarak da hamamlar, okul tuvaletleri, ve dolap metaforu sayılabilir. Böyle bir yaklaşım, kuir mekanın ne olabileceğini çözmüş gibi görünür ve tartışmayı hapseder. Kendini ötekilik üzerinden kuran, ya uzakta durmayı ya da gizli kalmayı gerektiren kurtarılmış bölgelerin kuir oluşla ilişkisini sorgulamaya açmak gerekir.

Moderatör: Burak Acıl

Paylaş: